Tag Archive: 5000G

Rò rỉ APU mới của AMD

Tin tức
02/04/2021, 10:50 sáng
Mới đây, Momomo của Nhận Bản đã giành được quyền truy cập vào một bảng dữ liệu sản phẩm AMD chưa phát hành của dòng …