Tag Archive: 6900 XT

AMD Radeon RX 6900 XT phá kỷ lục tần số thế giới GPU

Tin tức
15/05/2021, 9:10 sáng
VGA AMD Radeon RX 6900 XT phá kỷ lục tần số thế giới GPU. Overclocker Der8auer lập kỷ lục thế giới mới với RX 6000 …