Tag Archive: AMD Radeon RX 6900

Giới thiệu AMD Radeon RX 6000

Tin tức
28/10/2020, 17:59 chiều
Thông số kỹ thuật cho dòng card đồ họa Radeon RX 6000 của AMD đã được Rogame xác nhận. Theo thông tin của ông, dòng sản phẩm GPU RDNA 2 (Navi …