Tag Archive: AMD Ryzen 5950X

Đánh giá AMD Ryzen 5950X

Tin tức
09/11/2020, 10:46 sáng
AMD Ryzen 9 5950X đạt hơn 6,3 GHz và 15.000 điểm trong Cinebench R20 AMD Ryzen 9 5950X đã cho thấy tiềm năng ép xung …