Tag Archive: AMD Ryzen 7 5800X

So sánh giữa AMD Ryzen 7 5800X với Intel Core i7-11700K

Review
21/09/2021, 14:32 chiều
AMD Ryzen 7 5800X hay Intel Core i7 11700K? CPU nào sẽ tốt hơn ? Chúng ta sẽ đi so sánh Ryzen 7 5800X vs …