Tag Archive: Jiahe Jinwei

Trung Quốc bắt đầu sản xuất Ram DDR5

Tin tức
31/03/2021, 11:24 sáng
Đã có nhiều luồng thông tin về bộ nhớ DDR5 từ các công ty chủ chốt trong ngành, nhưng cho đến nay vẫn chưa có …