Tag Archive: Micron X100

Đánh giá SSD Micron X100

Tin tức
28/10/2019, 16:22 chiều
Micron X100 – SSD “nhanh nhất thế giới” với tốc độ đến 10 GB/s, đối thủ của Intel Optane Intel và Micron từ vị thế …