Tag Archive: Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 7 5700U và Ryzen 5 5500U (Lucienne) được phát hiện tại Geekbench

Tin tức
20/11/2020, 9:00 sáng
Hai bộ vi xử lý AMD Ryzen 5000U chưa được phát hành đã được phát hiện trên trang web Geekbench. Có vẻ như một nhà sản …