Tiến trình 7nm của Intel bị hoãn

Tháng Bảy 27, 2020 4:19 chiều

Theo nguồn tin mới nhất từ Tom’s Hardware, Intel đã thông báo trì hoãn sản xuất những CPU mang tiến trình 7nm và ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình ra mắt các sản phẩm của Intel. Những sản phẩm 7nm sẽ bị chậm đi 12 tháng so với dự kiến ban đầu, Intel xác nhận các bạn sẽ không thấy các sản phẩm 7nm trước cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 đâu nên các bạn đừng hóng.

Đoạn trích từ thông báo mới của Intel: “The company’s 7nm-based CPU product timing is shifting approximately six months relative to prior expectations. The primary driver is the yield of Intel‘s 7nm process, which based on recent data, is now trending approximately twelve months behind the company’s internal target.”

Có thể dịch như sau(Mình tự dịch): “Thời gian sản phẩm CPU ra mắt dựa trên 7nm của công ty đang thay đổi khoảng sáu tháng so với dự kiến trước đó. Driver chính là năng suất của quy trình 7nm của Intel, dựa trên dữ liệu gần đây, hiện có thể chậm hơn mười hai tháng so với mục tiêu nội bộ của công ty.”

Trong cuộc họp mới nhất của Intel, CEO Bob Swan có nhắc đến những “khiếm khuyết”của quy trình 7nm có thể làm giảm hiệu suất hoạt động của CPU. Với kết quả đó, Intel đã có “kế hoạch dự trù” mà Bob đã xác định là sẽ sử dụng những xưởng từ bên thứ 3, Intel cũng sẽ nhờ những xưởng bên thứ 3 sản xuất GPU Intel Xe Graphic Ponte Vecchio, card màn hình rời “đầu tiên” của Intel và GPU sẽ được ra mắt vào khoảng cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022.

Nguồn: Tinhte.vn

Từ khóa: ,

Chuyên mục: ,