Tag Archive: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 11

Tin tức
02/11/2020, 10:55 sáng
Lượt xem: 221 RTX 3060 Ti sắp tới của NVIDIA đã được xác nhận gần đây với thông số kỹ thuật đầy đủ của nó …