Tag Archive: AMD Ryzen ™ Embedded V2000

AMD ra mắt bộ xử lý AMD Ryzen ™ Embedded V2000

Tin tức
12/11/2020, 9:14 sáng
AMD ra mắt bộ xử lý AMD Ryzen ™ Embedded V2000 với hiệu suất và hiệu quả năng lượng được nâng cao  Bộ xử lý …