Tag Archive: MSI Optix G27C5

MSI giới thiệu màn hình Optix G27C5

Tin tức
23/09/2020, 10:52 sáng
MSI Optix G27C4 đã được thay thế bằng G27C5, một sản phẩm kế nhiệm thực tế giống hệt nhau. Trên thực tế, sự khác biệt duy …