Tag Archive: PS5

PS5 Sony cháy hàng trong 10 phút

Tin tức
22/09/2020, 16:02 chiều
Vài ngày vừa rồi anh em mê game đã phải vất vả canh chừng những trang web thương mại điện tử để đặt một trong hai món …