Tag Archive: win 10 2004

Microsoft trì hoãn ra mắt Windows 10

Tin tức
06/05/2020, 10:39 sáng
Microsoft trì hoãn ngày ra mắt Windows 10 2004 vì sự cố hệ thống và lỗ hổng bảo mật Microsoft đã đặt tên cho phiên bản …