Tag Archive: Màn hình MSI mới

MSI giới thiệu màn hình Optix G27C5

Tin tức
23/09/2020, 10:52 sáng
Lượt xem: 165 MSI Optix G27C4 đã được thay thế bằng G27C5, một sản phẩm kế nhiệm thực tế giống hệt nhau. Trên thực tế, sự …