Tag Archive: RTX 3080 Ti HCM

NVIDIA sẽ công bố GeForce RTX 3080 Ti và RTX 3070 Ti

Tin tức
20/05/2021, 8:51 sáng
NVIDIA RTX Series 3000 sẽ công bố GeForce RTX 3080 Ti và RTX 3070 Ti. NVIDIA vừa xác nhận sẽ tổ chức một bài phát …