Tag Archive: RX 6800 series

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti hiện đã có sẵn

Tin tức
07/06/2021, 11:01 sáng
NVIDIA VGA 3000 series GeForce RTX 3080 Ti hiện đã có sẵn. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti có GPU 8nm Ampere GA102-225 với 10240 lõi …