ASUS mở bán VGA ASUS Radeon RX 7900 XTX và RX 7900 XT tại Việt Nam

Uncategorized
21/12/2022, 11:16 sáng
Lượt xem: 30 Trải nghiệm hiệu suất, hình ảnh và hiệu quả chưa từng có ở 4K và hơn thế nữa với VGA ASUS Radeon …