Công Cuộc Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 của Tỉnh Lâm Đồng

Tháng Năm 5, 2023 9:41 chiều

Theo báo Lâm Đồng vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Công cuộc chuyển đổi số Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hình thành chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trên toàn tỉnh.

Công Cuộc Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 của Tỉnh Lâm Đồng

Công cuộc chuyển đổi số

Công Cuộc Chuyển đổi số Lâm Đồng được xem là một động thái lớn trong công cuộc chuyển đổi hiện đại hóa bộ máy Nhà nước nói chung và của Tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Sự thay đổi này sẽ giúp bộ máy của Lâm Đồng dần dần phát triển các dịch vụ số, tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp truy cập, khai thác, sử dụng góp phần công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.

Công Cuộc Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 của Tỉnh Lâm Đồng

Giải pháp

Hiện nay, mỗi cơ quan, tổ chức Nhà nước thường tự đầu tư một trung tâm dữ liệu hoặc một phòng máy chủ phục vụ hoạt động của mình, dẫn đến manh mún, lãng phí, không bảo đảm an toàn, an ninh mạng do thiếu hụt nhân sự.

Và để Tỉnh có thể xây dựng phát triển và giải quyết các vấn đề còn tồn động trong kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 thì các cấp, ban ngành, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh cần có hệ thống máy tính doanh nghiệp đồng bộ và sử dụng dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp bởi doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng, Công Ty Đầu Tư và Phát Triển công Nghệ Song Phương là một công ty đi đầu trong việc cung cấp các sản phẩm về Công Nghệ Thông Tin Doanh Nghiệp hay các giải pháp phần mềm quản lý nói chung. Công Ty Song Phương là một công ty được thành lập từ năm 2009 với một đội ngũ tập thể trẻ, năng động, quan điểm Trách nhiệm – Đạo đức, Công Ty Song Phương sẽ là nhà cung cấp số một  các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ cho các cấp, ban ngành, doanh nghiệp Nhà nước trong Công cuộc chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025.

Tăng cường quản lý an ninh mạng

Ngoài ra các cấp, ban ngành, doanh nghiệp Nhà nước cần tăng cường quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu, phòng, chống hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính quyền điện tử, tạo niềm tin vào tiến trình chuyển đổi số, hoạt động trên môi trường số. Vấn đề trên là một vấn đề nguy cấp, cần được bảo đảm an ninh, thông tin một cách tuyệt đối không được gây ảnh hưởng tới hệ thống an ninh mạng, dữ liệu của quốc gia và của người dân, Song Phương hiểu được điều đó và với sự chuyên nghiệp của Song Phương, chúng tôi đảm bảo sẽ không can thiệp, tiết lộ các thông tin, an toàn dữ liệu.

Giảm nhiệt chuyển đổi số cùng Song Phương

Giảm nhiệt chuyển đổi số cùng Song Phương Tăng Hiệu Suất – Tiết kiệm chi phí – Thiết kế nhỏ gọn. Song Phương đã build sẵn các bộ Máy tính Doanh Nghiệp dành cho các cơ quản, tổ chức,…
PC Doanh Nghiệp 3200G
PC Doanh Nghiệp 4350G

Để biết thêm thông tin sản phẩm vui lòng xem tại Website Song Phương: https://songphuong.vn/ hoặc Hotline: 1900585810 nhé

Từ khóa: , , , , , , , ,

Chuyên mục: ,