Tag Archive: AMD Radeon RX 5500

Giới thiệu AMD Radeon RX 5500

Tin tức
23/11/2019, 10:48 sáng
Lượt xem: 485 AMD Radeon RX 5500: Hiệu năng ngang ngửa với RX 580 Bài benchmark độc lập đầu tiên của card đồ hoạ RX …

Giới thiệu AMD Radeon RX 5500

Tin tức
11/11/2019, 15:49 chiều
Lượt xem: 325 AMD Radeon RX 5500 đã “lộ” thông số, cạnh tranh trực tiếp với GTX 1650 AMD Radeon RX 5500 Spider Chart_board.jpg Trong …