Tag Archive: DLSS 2.1

Đánh giá NVIDIA GeForce RTX 3090

Tin tức
26/09/2020, 11:29 sáng
RTX 3090 có thể là một thẻ đặc biệt, nhưng nó không đủ mạnh để chơi game 8K nguyên bản trên bảng theo nhiều đánh …