Tag Archive: Ryzen 7 5800X

Intel Core I7 11700K đứng đầu xếp hạng luồng đơn của PassMark

Tin tức
05/01/2021, 9:31 sáng
Lượt xem: 177 CPU Intel thế hệ 11 I7 11700K đã xuất hiện lần thứ hai trong cơ sở dữ liệu Geekbench và được đo …

Đánh giá AMD Ryzen 5950X

Tin tức
09/11/2020, 10:46 sáng
Lượt xem: 128 AMD Ryzen 9 5950X đạt hơn 6,3 GHz và 15.000 điểm trong Cinebench R20 AMD Ryzen 9 5950X đã cho thấy tiềm …