Tag Archive: AMD Radeon RX 6800 XT

Rò rỉ hiệu năng của AMD Radeon RX 6800 XT

Tin tức
18/11/2020, 9:38 sáng
Hiệu suất AMD Radeon RX 6800 XT Công ty giải thích sự phức tạp của quá trình phân loại và dò tia. AMD coi dò tia …