Tag Archive: NVIDIA vs AMD

Nvidia 2080 Ti có tỷ lệ RMA cao nhất

Tin tức
04/08/2020, 10:23 sáng
Theo đó, Mindfactory gần đây đã xuất bản dữ liệu RMA cho GPU Nvidia Turing và sê-ri 5000 của AMD, và trong khi đó là tin tức đáng lo ngại cho AMD, Nvidia cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên: 2080 Ti có tỷ lệ RMA cao nhất